МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Бакалавр эчнээ

намар, 2017
Эхлэх огноо: 2017.09.01 09:00
Дуусах огноо: 2017.09.21 23:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл: 9-р сарын 1-нээс 9-р сарын 21-нийг дуустал цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаа явагдана.
 • Завхан сургуулийн эчнээгийн хөтөлбөрийн бүртгэл: 2-р сарын 10-наас 3-р сарын 03-ныг, 9-р сарын 1-нээс 9-р сарын 21-нийг дуустал цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаа явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн бакалаврын эчнээ хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлэх ба Элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) өгсөн байхыг шаардахгүй.
 • Хавсралтад зааснаас бусад чиглэлээр хоёр дахь бакалаврын боловсрол эзэмших хүсэлтэй иргэн “МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам”-ын дагуу элсэлтийн ЕШ өгч, элсэх болзол хангаж элсэнэ.
 • Элссэний дараа өмнө нь бакалаврын зэрэг эзэмшихдээ амжилттай судалсан хичээлээсээ 60 хүртэл багц цагийг (ерөнхий суурь хичээлээс 36 хүртэл багц цаг, мэргэжлийн хичээлээс 24 хүртэл багц цаг) шилжүүлэн тооцуулах боломжтой.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнөх төгссөн бакалаврын боловсролын мэдээлэл нь БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэгдсэн байна.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Өмнө нь эзэмшсэн боловсролын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)

Онлайн төлбөрийн системийг ашиглан бүртгэлийн хураамжийг төлнө.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй D042101 Эчнээ Бакалавр 80 15000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Эчнээ Бакалавр 30 15000
Бизнесийн сургууль Худалдаа /Гаалийн удирдлага/ D041601 Эчнээ Бакалавр 30 15000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Эчнээ Бакалавр 25 15000
Завхан сургууль Санхүү, банк D041201 Эчнээ Бакалавр 20 15000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Эчнээ Бакалавр 20 15000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Бакалавр Тест 2017.09.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.09.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа /Гаалийн удирдлага/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.09.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест 2017.09.22-ны 10:00 цагаас Бүртгэл хаахаас өмнө сургуулиас нь зарлана.
Завхан сургууль Санхүү, банк Бакалавр Эдийн засгийн онолын үндэс болон Англи хэл 2017.09.13-ны 10:00 цагаас
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Эдийн засгийн онолын үндэс болон Англи хэл 2017.09.13-ны 10:00 цагаас

Сургалтын нэгдсэн алба

 • Хичээлийн I байр, 203 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1127)

Шинжлэх ухааны сургуулийн байгалийн ухааны салбар

 • Хичээлийн II байр, 260 тоот
 • 75754400, 77307730 - (2103), (2105), (2108)

Шинжлэх ухааны сургуулийн нийгмийн ухааны салбар

 • Хичээлийн II байр, 260 тоот
 • 75754400, 77307730 - (2103), (2105), (2108)

Шинжлэх ухааны сургуулийн хүмүүнлэгийн ухааны салбар

 • Хичээлийн II байр, 260 тоот
 • 75754400, 77307730 - (2103), (2105), (2108)

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

 • МУИС-ийн хичээлийн IIIа байр 212 тоот
 • 75754400, 77307730 - (3108), (3103)

Бизнесийн сургууль

 • МУИС-ийн хичээлийн IV байр 203 тоот
 • 75754400, 77307730 - (4104),(4106)

Хууль зүйн сургууль

 • МУИС-ийн хичээлийн IIIб байр 206 тоот
 • 75754400, 77307730 - (3503),(3518) 31-26-00

Олон улсын харилцаа,нийтийн удирдлагын сургууль

 • МУИС-ийн хичээлийн V байр 201 тоот
 • 75754400, 77307730 - (5103), (5107), 354618

Орхон сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл