МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Магистр

намар, 2017
Эхлэх огноо: 2017.10.27 09:00
Дуусах огноо: 2017.10.27 16:00
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2017 оны 11-р сарын 15-наас 2018 оны 01-р сарын 15-ны 17:30 цаг хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана.
 • Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3.0-аас дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн магистртын хөтөлбөрт Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой.)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

2018 оны 01-р сарын 16-19-ны хооронд элсэлтийн шалгалт хуваарийн дагуу явагдана.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /мэргэжлийн/ E04210101 Өдрийн сургалт Магистр 41 25000
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /судалгааны/ E04210101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн/ E04210102 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй (судалгааны) E04210102 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага / Бэлтгэл / ED123 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Менежмент /судалгааны/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / E04130401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) E10130101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Менежмент /мэргэжлийн/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ E10130101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / E04130401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл (судалгааны) E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 12 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /Судалгааны/ E04160103 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжлийн/ E04160103 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг (Судалгааны) E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ E04160101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ E04160101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ E04160102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ E04160102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ E02220401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ E02220401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа E03110102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (болзолт) E02220401 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) E04130301 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ E04130301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) E04130301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (мэргэжлийн) E02220402 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (судалгааны) E02220402 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/судалгааны, мэргэжлийн/ Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/судалгааны, мэргэжлийн/ Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны, мэргэжлийн/ Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны, мэргэжлийн/ Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бэлтгэл Магистр 20 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Завхан сургууль Санхүү банк, даатгал Бэлтгэл Магистр 20 25000
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Завхан сургууль Маркетинг Бэлтгэл Магистр 10 25000
Завхан сургууль Аялал жуулчлалын менежмент E04130401 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Менежмент E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Худалдаа E04160101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Маркетинг (Мэргэжлийн) E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E06130101 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E06130401 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага* (судалгааны) E06120102 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E06130201 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E06130301 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик E06180101 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл E06180102 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E06130101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E06130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E06130401 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл E06180102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага E06120102 Өдрийн сургалт Магистр 22 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик E06180101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E06130301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E06120101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E07140101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E07130101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E07140101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E07130101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E06120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E05420101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E05480101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E05330301 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E05330401 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E05330301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E05330401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E05480101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) E05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль хамгаалах технологи E07120101 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E07120101 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E08210101 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ E08210101 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E05210201 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E05210201 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи E07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл E07880301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч E07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи E07180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл E07880101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл E07110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими E05310201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E08210101 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол E01140101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик Е05410101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик /судалгааны/ E05410101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /судалгааны/ E01140101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ E05410101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E01140101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик E05330101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол E01140203 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E01140203 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик /судалгааны/ E05330101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ E01140203 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол E01140201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими Е05310101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол/мэргэжлийн/ E01140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими /судалгааны/ E05310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ E01140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи E05110101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи /судалгааны/ E05110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими /судалгааны/ E05120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ E05110102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи /судалгааны/ E05210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ E07880201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт E07310101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт Е07310301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол E01140204 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Е05320601 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр Е05320103 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй E05320201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /мэргэжлийн/ E01140204 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй /судалгааны/ E05320201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт /судалгааны/ E07310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ E01140204 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ E07310301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр /судалгааны/ E05320103 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /судалгааны/ E05320601 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн/ E05320601 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ E08110201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрэл хайгуул E05320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Шатах ашигт малтмалын геологи E05320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрдэс баялагийн удирдлага E05320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Е05320501 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ E05320501 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ судалгааны E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ судалгааны E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи E03140301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Е02220201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи E02220201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ E03140301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ E03140301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Е03130101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал E03130101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Е03140201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Е09230101 Бэлтгэл Магистр 32 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ E09230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ E09230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ E03140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ E03140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Е03210101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ E03210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ E03210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Е03120101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ E03120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ E03120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал E03180101 Өдрийн сургалт Магистр 33 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг E03110101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ E03110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /мэргэжлийн/ E03110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс орон судлал E02220301 Бэлтгэл Магистр 35 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ E02220301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ E02220301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл E02320202 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ E02320202 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E02320202 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Е01140901 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол/мэргэжлийн/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E02230102 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал E02210101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Е02230101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ E02230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /судалгааны/ E02210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /судалгааны/ E02230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /мэргэжлийн/ E02210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E02230102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх E02220101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх E02220101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал E02180101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Е02320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал E02180101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ E02320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /судалгааны/ E02320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл E02320201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E02320201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /судалгааны/ E02320201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга E02310101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/ E02310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ E02310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /мэргэжлийн/ Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /судалгааны/ Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн/ Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй (судалгааны) Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага / Бэлтгэл / Магистр IQ, бизнесийн суурь ойлголт, англи хэл/ 2017.09.04-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Хичээлийн танхим, 306 тоот , тест
Бизнесийн сургууль Менежмент /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Менежмент /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл (судалгааны) Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /Судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Маркетинг (Судалгааны) Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (болзолт) Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Тогтвортой хөгжил төрийн захиргаа 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) Магистр Тогтвортой хөгжил төрийн захиргаа 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (мэргэжлийн) Магистр Бүс нутгийн тулгамдсан асуудлууд ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (судалгааны) Магистр Бүс нутгийн тулгамдсан асуудлууд ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Мэргэжил /НББ-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын албаны өрөө, 104 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Мэргэжил /НББ-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын албаны өрөө, 104 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү банк, даатгал Магистр Мэргэжил /Санхүү, банк, даатгал-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал Магистр Мэргэжил /Санхүү, банк, даатгал-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Менежмент Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Худалдаа Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг (Мэргэжлийн) Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага* (судалгааны) Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль хамгаалах технологи Магистр Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Хүрээлэн буй орчин судлал
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Магистр Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Хүрээлэн буй орчин судлал
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Магистр Ой судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Ойн аж ахуй
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ Магистр Ой судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Ойн аж ахуй
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Хүрээлэн буй орчин судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Хүрээлэн буй орчин судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол/мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрэл хайгуул Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Шатах ашигт малтмалын геологи Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрдэс баялагийн удирдлага Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ судалгааны Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ судалгааны Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Магистр Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Магистр Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Магистр Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Магистр Мэргэжил /сэтгүүл зүйн тэнхим/ 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /сэтгүүл зүйн тэнхим/ 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /сэтгүүл зүйн тэнхим/ 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2017.09.07-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2017.09.07-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2017.09.07-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал Магистр Мэргэжил /ажил мэргэжил судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Магистр Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс орон судлал Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол/мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Магистр Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Магистр Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар

Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1127), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл