МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Доктор

намар, 2017
Эхлэх огноо: 2017.07.10 09:00
Дуусах огноо: 2017.09.01 23:00
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2017 оны 11-р сарын 15-наас 2018 оны 01-р сарын 15-ны 17:30 цаг хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн докторын хөтөлбөрт магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн докторын хөтөлбөрт Эрх зүйн магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой.)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

2018 оны 01-р сарын 16-19-ны хооронд элсэлтийн шалгалт хуваарийн дагуу явагдана.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F04210101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F04130101 Өдрийн сургалт Доктор 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F02220401 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага F04130301 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F06130201 Бэлтгэл Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F06130101 Бэлтгэл Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F06130401 Бэлтгэл Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F06130201 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F06130101 Өдрийн сургалт Доктор 23 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F06130401 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч F07130101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик F05480101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур F05330301 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F08210101 Өдрийн сургалт Доктор 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F05210201 Өдрийн сургалт Доктор 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F07880301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл * F07880101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими* F05310201 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F07880402 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик F05410102 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик F05330101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F05310101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F05110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F05120101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик F05110102 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F05210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F05320201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F05320301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F05320501 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F02220201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F03140301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F03130101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F01110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F03140201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F09230101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F03120101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F03110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F03210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга F02310101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F02220301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F02320202 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F02210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F02230101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F02230102 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F02220101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F02180101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F02320301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F02320201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Доктор Эссэ 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3Б, Анги, 312 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Судалгааны дагуу 3000 үгтэй эссэ бичих, ярилцлага 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Хичээлийн танхим, 304б тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Доктор Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага Доктор Тогтвортой хөгжил төрийн захиргаа 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Доктор Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Доктор Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Ой судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Ойн аж ахуй
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Хүрээлэн буй орчин судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл * Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими* Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик Доктор Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Доктор Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Доктор Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Доктор Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2017.09.07-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга Доктор Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар

Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1127), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл