Элсэх хүсэлт гаргах

Next

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл орон даяар цахим хэлбэрээр https://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар явагдана. Элсэлтийн бүртгэлийн хэсэг нь дараах дарааллын дагуу системд явагдана. Үүнд:
Дээрх заавар тус бүрийг харгалзах бүлгээс харна уу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator