МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл орон даяар цахим хэлбэрээр https://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар явагдана. Элсэлтийн бүртгэлийн хэсэг нь дараах дарааллын дагуу системд явагдана. Үүнд:  • Системд нэвтрэх, хувийн мэдээллээ хянах
  • Бүртгүүлэх бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа сонгох
  • Бүртгэлийн хураамж төлөх
  • Бүртгэл баталгаажсан эсэхийг шалгах

    Дээрх заавар тус бүрийг харгалзах бүлгээс харна уу.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework