МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл орон даяар цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар явагдана. Элсэлтийн бүртгэлийн хэсэг нь дараах дарааллын дагуу системд явагдана. Үүнд:


  • Системд нэвтрэх эрх авах /Бүртгүүлэх/
  • Системд нэвтрэх, хувийн мэдээллээ хянах
  • Бүртгүүлэх бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиа сонгох
  • Бүртгэлийн хураамж төлөх
  • Бүртгэл баталгаажсан эсэхийг шалгах
  Дээрх заавар тус бүрийг харгалзах бүлгээс харна уу.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework