МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Бакалавр өдөр (Бакалаврын зэрэгтэй иргэн)

намар, 2023
Эхлэх огноо: 2023.05.01 09:00
Дуусах огноо: 2023.06.02 12:00
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр https://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • Бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсүүлэх бүртгэл 2023 оны 05-р сарын 01-ний өдрийн 09:00 цагт нээж, 06-р сарын 02-ны өдрийн 12:00 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн хяналтын тооноос давсан бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд элсэлтийн шалгалтыг журамд заасны дагуу 2023 оны 06-р сарын 15-ны дотор зохион байгуулна.
 • Элсэх эрхээ баталгаажуулахдаа ерөнхий суурийн 1 багц цагийн төлбөрийг төлж баталгаажуулна. Тус төлбөрийг суралцагчийн сургалтын төлбөрт тооцно. Элсэх эрхээ цуцлах тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгохгүй.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "2023 онд бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт ЭЕШ-гүй элсэх тохиолдолд заавал өмнө нь бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх шаардлагатай.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Өмнө эзэмшсэн бакалаврын боловсролын диплом, хавсралтын хамт (гадаад хэл дээр бол Монгол хэлээр орчуулан нотариатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын хуваарийг бүртгэл хаасны дараа гаргана.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй D 042101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Бизнесийн сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Бизнесийн сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Завхан сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Завхан сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Завхан сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Завхан сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мультимедиа технологи D 061203 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер D 071204 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи D 071103 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Багш, физикийн боловсрол D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Багш, химийн боловсрол D 011405 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Багш, биологийн боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт D 053210 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) D 053211 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Багш, газарзүйн боловсрол D 011411 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031403 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй D 031406 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) D 011413 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол D 011430 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Англи хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Орос) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Герман) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Польш) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Франц) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Чех) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Франц) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Япон) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Хятад хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Япон хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Япон) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Араб) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Турк) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Турк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Араб) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Солонгос) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Япон) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Хятад) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 10800
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага D 041301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, физикийн боловсрол D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи D 072401 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Эрх зүй D 042101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Химийн технологи D 071102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Геологи D 053204 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Газар зохион байгуулалт D 073101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Үндэсний язгуур урлаг D 021504 Өдрийн сургалт Бакалавр 0 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, мэдээлэл зүйн боловсрол D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, химийн боловсрол D 011405 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, газар зүйн боловсрол D 011411 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол D 011410 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол D 011201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, дүрслэх урлагийн боловсрол D 011419 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Барилгын инженерчлэл D 073204 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Цахилгааны инженер D 071309 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн эрүүл мэнд D 098801 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Нийтийн удирдлага D 041305 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, бага боловсрол D 011301 Өдрийн сургалт Бакалавр 0 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, хөгжмийн боловсрол D 011424 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол D 011430 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол D 011413 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биологийн боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, дизайн зураг зүйн боловсрол D 011422 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, дизайн технологийн боловсрол D 011420 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол D 011410 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага D 041301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Газрын тосны инженер D 072404 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, мэдээлэл зүйн боловсрол D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, дизайн зураг зүйн боловсрол D 011422 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, дүрслэх урлагийн боловсрол D 011419 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, физикийн боловсрол D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, бага боловсрол D 011301 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол D 011430 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол D 011201 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, хөгжмийн боловсрол D 011424 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 1200
Шалгалтын мэдээлэл оруулаагүй байна.

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

Багш, оюутны хөгжлийн төв, 306 тоот

 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126)

Завхан сургууль, Сургалт, оюутны алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

Дорнод сургууль, Бакалаврын хөтөлбөрийн нэгж

 • Дорнод аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70584667

Ховд сургууль, Сургалтын нэгдсэн алба

 • Ховд аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 77006903
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл