МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Доктор

намар, 2018
Эхлэх огноо: 2018.07.15 08:30
Дуусах огноо: 2018.09.10 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2018 оны 07-р сарын 15-ны 08:30-аас 2018 оны 09-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн докторын хөтөлбөрт магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн докторын хөтөлбөрт Эрх зүйн магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой.)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F 04210101 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Эчнээ Доктор 5 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F 02220401 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага F 04130301 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F 07880402 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F 07880301 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл * F 07880101 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими F 05310201 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик F 05480101 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур F 05330301 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 05210201 Бэлтгэл Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулулт F 08210101 Бэлтгэл Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F 08210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 05210201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F 06130201 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F 06130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F 06130401 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник F07140101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Бэлтгэл Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Бэлтгэл Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Эчнээ Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Эчнээ Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик F 05410102 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 05120101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 05210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик F 05330101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 05320201 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 05320201 Эчнээ Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F442000 Бэлтгэл Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Эчнээ Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 03140201 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 09230101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 03110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 03110201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F 03210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F 03210101 Эчнээ Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F 03140301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F 02220201 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 03130101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F 03120101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Бэлтгэл Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Эчнээ Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Бэлтгэл Доктор 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Эчнээ Доктор 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 02320201 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 02220101 Бэлтгэл Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 02180101 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 02320301 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 02230101 Бэлтгэл Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 02230102 Бэлтгэл Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 02210101 Бэлтгэл Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 02210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 02230101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 02230102 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Доктор Эрх зүйн онол 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.09.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.09.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл * Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Доктор Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулулт Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Доктор Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 103 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.09.12-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.09.12-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.12-ны 12:40 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.12-ны 12:40 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лаборатори, 501 тоот , Шалгалтын сэдэв: Хүн ам ба хөгжлийн үндсэн асуудал.
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Доктор Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Доктор Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Доктор Ярилцлага 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 222 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Доктор Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 222 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.09.13-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, анги, 236 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2018.09.13-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, анги, 236 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Доктор Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 230 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 328 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 329 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 329 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1127), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль, Сургалтын алба

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл