МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Магистр

намар, 2017
Эхлэх огноо: 2017.10.27 09:00
Дуусах огноо: 2017.10.27 16:00
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2018 оны 07-р сарын 15-ны 08:30-аас 2018 оны 09-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана.
 • Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3.0-аас дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн магистртын хөтөлбөрт Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой.)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /мэргэжлийн/ E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 41 25000
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /судалгааны/ E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн/ E 04210102 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй /судалгааны/ E 04210102 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага / Бэлтгэл / ED123 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Менежмент /судалгааны/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Менежмент /мэргэжлийн/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /судалгааны/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 12 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /Судалгааны/ E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжлийн/ E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг /судалгааны/ E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа E 03110102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (болзолт) E 02220401 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) E 04130301 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ E 04130301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) E 04130301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (мэргэжлийн) E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (судалгааны) E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/судалгааны, мэргэжлийн/ E 01110101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/судалгааны, мэргэжлийн/ E 01140901 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны, мэргэжлийн/ E 04120101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны, мэргэжлийн/ E 04130201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бэлтгэл Магистр 20 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Завхан сургууль Санхүү банк, даатгал Бэлтгэл Магистр 20 25000
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Завхан сургууль Маркетинг Бэлтгэл Магистр 10 25000
Завхан сургууль Аялал жуулчлалын менежмент E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Менежмент E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Худалдаа E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Маркетинг E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E 06130101 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E 06130401 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага* (судалгааны) E 06120102 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E 06130201 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E 06130301 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик E 06180101 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл E 06180102 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E 06130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E 06130401 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл E 06180102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага E 06120102 Өдрийн сургалт Магистр 22 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик E 06180101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E 06130301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E 06120101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E 07140101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E 07130101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E 07140101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E 07130101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E 06120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E 05420101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E 05480101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E 05330301 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E 05330401 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E 05330301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E 05330401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E 07120101 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E 07120101 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E 05210201 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E 05210201 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи E 07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл E 07880401 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч E 07880403 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи E 07180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл E 07880101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл E 07110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими E 05310201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E 08210101 Бэлтгэл Магистр 50 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол E 01140101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик Е 05410101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /судалгааны/ E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик E 05330101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол E 01140203 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол E 01140201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими Е 05310101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи E 05110101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими E 05120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ E 05110102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ E 07880201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт E 07310101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт Е 07310301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол E 01140204 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Е 05320601 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр Е 05320103 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй E 05320201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ E 07310301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр E 05320103 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /судалгааны/ E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ E 08110201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрэл хайгуул E 05320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Шатах ашигт малтмалын геологи E 05320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрдэс баялагийн удирдлага E 05320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Е 05320501 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ E 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи E 03140301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Е 02220201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Е 03130101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал E 03130101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Е 03140201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Е 09230101 Бэлтгэл Магистр 32 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Е 03210101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Е 03120101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 33 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг E 03110101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /мэргэжлийн/ E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс орон судлал E 02220301 Бэлтгэл Магистр 35 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл E 02320202 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Е 01140901 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E 02230102 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал E 02210101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Е 02230101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /судалгааны/ E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E 02230102 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх E 02220101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх /судалгааны/ E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал E 02180101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Е 02320301 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал /судалгааны/ E 02180101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /судалгааны/ E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл E 02320201 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /судалгааны/ E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга E 02310101 Бэлтгэл Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/ E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /мэргэжлийн/ Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /судалгааны/ Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн/ Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй /судалгааны/ Магистр Эрх зүйн онол 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , тест
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага / Бэлтгэл / Магистр IQ, бизнесийн суурь ойлголт, англи хэл/ 2017.09.04-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Хичээлийн танхим, 306 тоот , тест
Бизнесийн сургууль Менежмент /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Менежмент /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /Судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Маркетинг /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2017.09.04-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Нэгдсэн сорилгонд тэнцсэн бол дараагийн мэргэжлийн шалгалтанд орно.
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (болзолт) Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) Магистр Орчин үеийн ОУХ ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Тогтвортой хөгжил төрийн захиргаа 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) Магистр Тогтвортой хөгжил төрийн захиргаа 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (мэргэжлийн) Магистр Бүс нутгийн тулгамдсан асуудлууд ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал (судалгааны) Магистр Бүс нутгийн тулгамдсан асуудлууд ба Монгол улс 2017.09.05-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , Эссэ, ярилцлага
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2017.09.08-ны 00:00 цагаас МУИС-Орхон сургууль дээр
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Мэргэжил /НББ-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын албаны өрөө, 104 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Мэргэжил /НББ-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын албаны өрөө, 104 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү банк, даатгал Магистр Мэргэжил /Санхүү, банк, даатгал-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал Магистр Мэргэжил /Санхүү, банк, даатгал-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Менежмент Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Худалдаа Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг Магистр Мэргэжил /Бизнес эдийн засаг-ЗС/ 2017.08.31-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 114 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага* (судалгааны) Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Магистр Онол, эссэ, дадлага 2017.09.04-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Мэргэжил, Эссэ 2017.09.08-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) Магистр Мэргэжил 2017.09.06-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Магистр Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Хүрээлэн буй орчин судлал
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Магистр Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Хүрээлэн буй орчин судлал
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Магистр Ой судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Ойн аж ахуй
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ Магистр Ой судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Ойн аж ахуй
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Хүрээлэн буй орчин судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Хүрээлэн буй орчин судлал 2017.09.07-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот , Бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 310 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрэл хайгуул Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Шатах ашигт малтмалын геологи Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи эрдэс баялагийн удирдлага Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ Магистр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2017.09.05-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2017.09.05-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Магистр Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Магистр Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Магистр Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Магистр Мэргэжил /сэтгүүл зүйн тэнхим/ 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /сэтгүүл зүйн тэнхим/ 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /сэтгүүл зүйн тэнхим/ 2017.09.08-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2017.09.07-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2017.09.07-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2017.09.07-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал Магистр Мэргэжил /ажил мэргэжил судлал/ 2017.09.04-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Магистр Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс орон судлал Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 405 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2017.09.05-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Магистр Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2017.09.06-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2017.09.06-ны 14:30 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2017.09.06-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2017.09.07-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1127), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль, Сургалтын алба

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл