МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Магистр

хавар, 2019
Эхлэх огноо: 2019.11.10 08:30
Дуусах огноо: 2020.01.17 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2019 оны 11-р сарын 10-ны 08:30-аас 2020 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлах бөгөөд шалгалтын хувиарыг бүртгэл эхлэх үед оруулсан байгааг анхаарна уу.
 • Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3.0 (ХЗС-ийн хувьд 3.3)-оос дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн магистртын хөтөлбөрт Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу. Бүртгэл эхлэсэн өдөр шалгалтын хуваарийг хамт оруулсан байгааг анхаарна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 35 25000
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн ED123 Бэлтгэл Магистр 35 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Мэргэжлийн E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Судалгааны E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн E 03110102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 02220401 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн E 03110102 Бэлтгэл Магистр 3 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага - Судалгааны E 04130301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага E 04130301 Бэлтгэл Магистр 4 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Эрдэнэт сургууль Хүний нөөцийн менежмент-зөв - Мэргэжлийн E04130202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Эрдэнэт сургууль Бизнесийн Менежмент/судалгааны/ - Судалгааны E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү - Судалгааны E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Эрдэнэт сургууль Бизнесийн удирдлага/бэлтгэл/ - Мэргэжлийн E04110101 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бэлтгэл Магистр 6 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны E 06130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны E 06130401 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны E 06180102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны E 06120102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик - Судалгааны E 06180101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны E 06130301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны E 06120102 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны E 07880402 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны E 07880301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч - Судалгааны E 07880403 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны E 07180101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны E 07880101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны E 07110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими - Судалгааны E 05310201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны E 05210201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Судалгааны E 07120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E 05210201 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 08210101 Бэлтгэл Магистр 4 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Мэргэжлийн E 07120101 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны E 05330301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны E 05330401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Мэргэжлийн E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны E 05410205 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Мэргэжлийн E 05410205 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны E 07130101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны E 06120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны E 07140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E 07140101 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны E 05120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны E 05110102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны E 07880201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны E 07310301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны E 05320103 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны E 08110201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн E 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Е 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 05320301 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны E 05880101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи E 03140301 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны E 03130101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Е 03130101 Бэлтгэл Магистр 18 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг E 03110101 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны E03110201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх E 02220101 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Мэргэжлийн E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Мэргэжлийн E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны E 02230102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Е 02230101 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны E 02180101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал E 02180101 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Е 02320301 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга E 02310101 Бэлтгэл Магистр 4 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн Магистр Онолын сорилго 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны Магистр Онолын сорилго 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , 130-аас дээш бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд анги нэмж хувиарлана
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Эссэ 2020.01.15-ны 17:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Хүний нөөцийн менежмент-зөв - Мэргэжлийн Магистр Эссэ 2020.01.15-ны 17:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Бизнесийн Менежмент/судалгааны/ - Судалгааны Магистр Эссэ 2020.01.15-ны 17:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Эссэ 2020.01.15-ны 17:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Эссэ 2020.01.15-ны 17:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Бизнесийн удирдлага/бэлтгэл/ - Мэргэжлийн Магистр Эссэ 2020.01.15-ны 17:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.13-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.13-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.13-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.13-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Мэргэжлийн хичээлийн агуулгын хүрээнд
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геологи, минералогийн үндэс, ашигт малтмал, тектоник, стратиграфи, Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба, геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.15-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.15-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.15-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.15-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.15-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.15-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.15-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.15-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт: Социологийн онол, түүх, Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд, Нийгмийн ажлын онол, арга зүй, Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт: Социологийн онол, түүх, Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд, Нийгмийн ажлын онол, арга зүй, Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт: Социологийн онол, түүх, Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд, Нийгмийн ажлын онол, арга зүй, Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт: Социологийн онол, түүх, Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд, Нийгмийн ажлын онол, арга зүй, Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Шалгалт: Судалгааны арга зүй, онолууд хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Шалгалт: Судалгааны арга зүй, онолууд хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Шалгалт: Судалгааны арга зүй, онолууд хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Шалгалт: Судалгааны арга зүй, онолууд хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Шалгалт: Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй, Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүй
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Шалгалт: Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй, Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүй
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Шалгалт: Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй, Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүй
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2020.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2020.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /ажил мэргэжил судлал/ 2020.01.16-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 236 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 507 тоот , Шалгалт: Дунд түвшний микроэкономикс, Дунд түвшний макроэкономикс, Дунд түвшний эконометриксийн хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Магистр Бичгээр 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 507 тоот , Шалгалт: Дунд түвшний микроэкономикс, Дунд түвшний макроэкономикс, Дунд түвшний эконометриксийн хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лаборатори, 501 тоот , Шалгалт: Хүн ам зүйн үндэс, Хүн ам хөгжлийн асуудлууд, Хүн ам судлал сэдвийн хүрээнд авна
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны Магистр Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Магистр Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2020.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2020.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга Магистр Бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 310 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 310 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 203 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 203 тоот

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1127), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль, Сургалтын алба

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл