МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Доктор

хавар, 2019
Эхлэх огноо: 2019.11.10 08:30
Дуусах огноо: 2020.01.17 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2019 оны 11-р сарын 10-ны 08:30-аас 2020 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлах бөгөөд шалгалтын хувиарыг бүртгэл эхлэх үед оруулсан байгааг анхаарна уу.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн докторын хөтөлбөрт магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн докторын хөтөлбөрт Эрх зүйн магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийнМагистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу. Бүртгэл эхлэсэн өдөр шалгалтын хуваарийг хамт оруулсан байгааг анхаарна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F 04210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Өдрийн сургалт Доктор 11 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F 02220401 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага F 04130301 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F 06130201 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F 06130101 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F 06130401 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F 07880402 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F 07880301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл F 07880101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими F 05310201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F 08210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 05210201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F 08210101 Эчнээ Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик F 05480101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур F 05330301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник F 07140101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 05120101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 05210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 05320201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Эчнээ Доктор 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Эчнээ Доктор 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик F 05410102 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик F 05330101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Эчнээ Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F 03210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 03140201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 09230101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F 02220201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F 03140301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 03130101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 03130101 Бэлтгэл Доктор 6 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F 03120101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 03110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 03110201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 02210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 02230101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 02230102 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 02180101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 02320301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Эчнээ Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Эчнээ Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 02320201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Доктор Эссэ 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Доктор Тест, ярилцлага 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот , Шалгалт: Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд, програмчлалын бодлого
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот , Шалгалт: Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд, програмчлалын бодлого
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.14-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот , Шалгалт: Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд, програмчлалын бодлого
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.14-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.14-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот , Шалгалт: Хэрэглээний математик, цаг уур хөтөлбөрийн агуулгаар авна
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Өрөөний боломжгүй байна, Өрөөний боломжгүй байна тоот , Шалгалт: Хэрэглээний математик, цаг уур хөтөлбөрийн агуулгаар авна
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Тест болон бичгээр 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Тест болон бичгээр 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Тест болон бичгээр 2020.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.15-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт: Магистрын суурь хичээлүүдийн ахисан түвшний агуулгаар авна
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.15-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Шалгалт: Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал, гео мэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Бичгээр 2020.01.15-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , Шалгалт: Магистрын суурь хичээлүүдийн ахисан түвшний агуулгаар авна
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.15-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт: Социологийн онол, түүх, Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд, Нийгмийн ажлын онол, арга зүй, Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт: Социологийн онол, түүх, Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд, Нийгмийн ажлын онол, арга зүй, Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Шалгалт: Судалгааны арга зүй, онолууд хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Шалгалт: Судалгааны арга зүй, онолууд хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Шалгалт: Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй, Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүйн хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Шалгалт: Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй, Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүйн хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Шалгалт: Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй, Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүйн хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Доктор Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2020.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 507 тоот , Шалгалт: Дунд түвшний микроэкономикс, Дунд түвшний макроэкономикс, Дунд түвшний эконометриксийн хүрээнд авна
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Доктор Ярилцлага 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лаборатори, 501 тоот , Шалгалт: Хүн ам зүйн үндэс, Хүн ам хөгжлийн асуудлууд, Хүн ам судлал сэдвийн хүрээнд авна
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх, Шашин судлалын онол, түүх, практикын суурь мэдлэгт тулгуурлах
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх, Шашин судлалын онол, түүх, практикын суурь мэдлэгт тулгуурлах
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Онолын болон практик философийн суурь онолуудын агуулгыг сайн эзэмшсэн байх, Шашин судлалын онол, түүх, практикын суурь мэдлэгт тулгуурлах
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Бичгээр 2020.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Шалгалт: Орчин цагийн монгол хэл

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1127), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль, Сургалтын алба

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл