МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Доктор)

хавар, 2019
Эхлэх огноо: 2019.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2020.01.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явна.
 • Онлайнаар бүртгүүлээгүй тохиолдолд шилжин суралцах боломжгүй.
 • Шилжин суралцах хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжих суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)

Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтыг бүртгэл дууссаны дараах 7 хоногт авах бөгөөд огноо, байр, цагийг системээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F 04210101 Өдрийн сургалт Доктор 2 154600
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F 02220401 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага F 04130301 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник F 07140101 Өдрийн сургалт Доктор 2 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F 06130201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F 06130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F 06130401 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F 07880402 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F 07880301 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл F 07880101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими F 05310201 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F 08210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 05210201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик F 05480101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур F 05330301 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 05120101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 05210101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 05320201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Эчнээ Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Эчнээ Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Математик F 05410102 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Физик F 05330101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 03140201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 09230101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 03130101 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F 03120101 Өдрийн сургалт Доктор 2 154600
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 03110101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 03110201 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 02180101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 02320301 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 02210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 02230101 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 02230102 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Эчнээ Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Өдрийн сургалт Доктор 15 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Эчнээ Доктор 15 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 02320201 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Мэргэжлийн хичээлийн ахисан түвшний агуулгаар
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Геологи, геофизикийн судалгааны арга зүй, минералоги, ашигт малтмал, тектоник. Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал геомэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Геологи, геофизикийн судалгааны арга зүй, минералоги, ашигт малтмал, тектоник. Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал геомэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Геологи, геофизикийн судалгааны арга зүй, минералоги, ашигт малтмал, тектоник. Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал геомэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот , Геологи, геофизикийн судалгааны арга зүй, минералоги, ашигт малтмал, тектоник. Геофизикийн судалгааны арга зүй, геотектоник ба геоденамикийн асуудал геомэдээлэл боловсруулалт, тайлалт
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Бичгээр 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , Сонгох судалгааны чиглэлээс хамаарна
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот , Судалгааны чиглэлийн дагуух физикийн асуултууд
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , 1.Социологийн онол, түүх 2.Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд. 1.Нийгмийн ажлын онол, арга зүй 2.Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , 1.Социологийн онол, түүх 2.Социологийн судалгааны тоон болон чанарын аргууд. 1.Нийгмийн ажлын онол, арга зүй 2.Нийгмийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , 1.Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүй, Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , 1.Боловсрол судлалын онол, судалгааны арга зүй, Сэтгэл судлалын онол, судалгааны арга зүй
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Доктор Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2020.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 507 тоот , Дунд түвшний макроэкономикс, дунд түвшний микроэкономикс, дунд түвшний эконометрикс
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Доктор Ярилцлага 2020.01.20-ны 17:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лаборатори, 501 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Бичгийн шалгалт 2020.01.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2020.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)
 • Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851
 • Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл