МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Доктор)

намар, 2020
Эхлэх огноо: 2020.07.01 08:30
Дуусах огноо: 2020.08.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явна.
 • Онлайнаар бүртгүүлээгүй тохиолдолд шилжин суралцах боломжгүй.
 • Шилжин суралцах хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжих суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)

Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтыг бүртгэл дууссаны дараах 7 хоногт авах бөгөөд огноо, байр, цагийг системээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник F 07140101 Өдрийн сургалт Доктор 2 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F 08210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 05210201 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F 06130201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F 06130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F 06130401 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F 07880402 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F 07880301 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл F 07880101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими F 05310201 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 05120101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 05210101 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 05320201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Өдрийн сургалт Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Эчнээ Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Эчнээ Доктор 10 154600
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Байгалийн ухааны салбар Физик F 05330101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Байгалийн ухааны салбар Математик F 05410102 Өдрийн сургалт Доктор 3 154600
Байгалийн ухааны салбар Математик F 05410102 Эчнээ Доктор 3 154600
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 03110101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 03140201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 09230101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 03130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 03110201 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F 03120101 Өдрийн сургалт Доктор 2 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Өдрийн сургалт Доктор 15 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Эчнээ Доктор 15 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 02180101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 02320301 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Эчнээ Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 02210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 02230101 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 02230102 Өдрийн сургалт Доктор 5 154600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 02320201 Өдрийн сургалт Доктор 2 154600
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч шалгалтын нэмэлт анги танхим хуваарилагдана.
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Бичгээр 2020.08.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Минералогийн лаборатори болон эрдсийн дээж үзмэрүд, 136з тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Минералогийн лаборатори болон эрдсийн дээж үзмэрүд, 136з тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Минералогийн лаборатори болон эрдсийн дээж үзмэрүд, 136з тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Минералогийн лаборатори болон эрдсийн дээж үзмэрүд, 136з тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.08.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 1 байр, 130 тоот
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 1 байр, 130 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.08.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.08.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Доктор Ярилцлага 2020.08.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2020.08.19-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Бичиг болон ярилцлага 2020.08.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)
 • Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851
 • Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл