МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Магистр

хавар, 2021
Эхлэх огноо: 2021.11.10 08:30
Дуусах огноо: 2022.01.10 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Бизнесийн сургууль, Японы олон улсын их сургуулийн хамтарсан Бизнесийн менежментийн 1+1 хөтөлбөрийн Япон дахь сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бизнесийн сургуулийн хамтарсан хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний 77307730 - /4118/, 88014061 дугаараас холбогдон авна уу.


2022-2023 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулана

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 11-р сарын 10-ны 08:30-аас 2023 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системд байршуулна.
 • Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3.0 (ХЗС-ийн хувьд 3.3)-оос дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн магистртын хөтөлбөрт Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 38 25000
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 38 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент - Судалгааны E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент - Мэргэжлийн E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн E 04160103 Цахим Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны E 04160103 Цахим Магистр 25 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Мэргэжлийн E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Судалгааны E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 02220401 Цахим Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны E 02220401 Цахим Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн E 03110102 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага - Судалгааны E 04130301 Өдрийн сургалт Магистр 40 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (Тайваний үндэсний Чи нань их сургуультай хамтарсан хос хөтөлбөр) - Мэргэжлийн E02220401 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү - Судалгааны E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Эрдэнэт сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E04130202 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Эрдэнэт сургууль Бизнесийн Менежмент - Судалгааны E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 7 25000
Эрдэнэт сургууль Ажил мэргэжил судлал /1+1 ШУС, ЭС хамтарсан хөтөлбөр/ - Мэргэжлийн E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны E 05210201 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Судалгааны E 07120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны E 07880402 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны E 07880301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч - Судалгааны E 07880403 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны E 07180101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны E 07880101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны E 07110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими - Судалгааны E 05310201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны E 06130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны E 06130401 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны E 06180102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны E 06120102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны E 06130301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны E 05330301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны E 05330401 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны E 05410205 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны E 07140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны E 07130101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны E 06120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны E 07140101 Цахим Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны E 07130101 Цахим Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны E 06120101 Цахим Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны E 05120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны E 05110102 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны E 07880201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны E 07310301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны E 05320103 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны E 08110201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны E 10150101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн E 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Е 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 05320301 Цахим Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны E 05320301 Цахим Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны E 05320301 Цахим Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн E 05320301 Цахим Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн E 05320301 Цахим Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны E 05880101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140201 Цахим Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны E 01140201 Цахим Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны E 03140401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны E 03130101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Судалгааны E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн E 09230101 Цахим Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны E 09230101 Цахим Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны E 02180101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Мэргэжлийн E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Мэргэжлийн E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны E 02230102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн Магистр Тест 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Эрх зүйн тухай мэдлэг
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны Магистр Тест 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Эрх зүйн тухай мэдлэг
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 13:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 13:00 цагаас
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (Тайваний үндэсний Чи нань их сургуультай хамтарсан хос хөтөлбөр) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 13:00 цагаас
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Эссэ 2022.01.13-ны 18:00 цагаас Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны тогтолцоо, Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах боломж, Дижитал эриний нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил хандлага, Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил тулгамдаж буй асуудал, Монголын хүний нөөцийн хөгжил цаашдын чиг хандлага
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Эссэ 2022.01.13-ны 18:00 цагаас Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны тогтолцоо, Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах боломж, Дижитал эриний нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил хандлага, Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил тулгамдаж буй асуудал, Монголын хүний нөөцийн хөгжил цаашдын чиг хандлага
Эрдэнэт сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Эссэ 2022.01.13-ны 18:00 цагаас Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны тогтолцоо, Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах боломж, Дижитал эриний нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил хандлага, Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил тулгамдаж буй асуудал, Монголын хүний нөөцийн хөгжил цаашдын чиг хандлага
Эрдэнэт сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Эссэ 2022.01.13-ны 18:00 цагаас Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны тогтолцоо, Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах боломж, Дижитал эриний нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил хандлага, Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил тулгамдаж буй асуудал, Монголын хүний нөөцийн хөгжил цаашдын чиг хандлага
Эрдэнэт сургууль Бизнесийн Менежмент - Судалгааны Магистр Эссэ 2022.01.13-ны 18:00 цагаас Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны тогтолцоо, Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах боломж, Дижитал эриний нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил хандлага, Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил тулгамдаж буй асуудал, Монголын хүний нөөцийн хөгжил цаашдын чиг хандлага
Эрдэнэт сургууль Ажил мэргэжил судлал /1+1 ШУС, ЭС хамтарсан хөтөлбөр/ - Мэргэжлийн Магистр Эссэ 2022.01.13-ны 18:00 цагаас Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны тогтолцоо, Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах боломж, Дижитал эриний нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил хандлага, Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил тулгамдаж буй асуудал, Монголын хүний нөөцийн хөгжил цаашдын чиг хандлага
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Эссэ 2022.01.13-ны 18:00 цагаас Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны тогтолцоо, Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага, Сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах боломж, Дижитал эриний нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжил хандлага, Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил тулгамдаж буй асуудал, Монголын хүний нөөцийн хөгжил цаашдын чиг хандлага
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Бакалаврын түвшний мэдлэгээр шалгалт авна
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Бакалаврын түвшний мэдлэгээр шалгалт авна
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Бакалаврын түвшний мэдлэгээр шалгалт авна
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Бакалаврын түвшний мэдлэгээр шалгалт авна
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Бакалаврын түвшний мэдлэгээр шалгалт авна
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахимаар
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахимаар
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахимаар
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахимаар
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахимаар
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахимаар
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахимаар
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Цахим болон ярилцлага 2022.01.12-ны 15:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны Магистр Цахим болон ярилцлага 2022.01.12-ны 15:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Цахим болон ярилцлага 2022.01.12-ны 15:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны Магистр Цахим болон ярилцлага 2022.01.12-ны 15:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.12-ны 10:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.12-ны 10:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.12-ны 10:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.12-ны 10:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.12-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны Магистр Амаар 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн Магистр Ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны Магистр Бичгээр 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.17-ны 10:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.17-ны 10:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.17-ны 10:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2022.01.17-ны 10:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2022.01.17-ны 12:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2022.01.17-ны 12:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2022.01.17-ны 15:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны Магистр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2022.01.17-ны 15:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.17-ны 14:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.17-ны 14:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны Магистр Амаар 2022.01.17-ны 14:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 16:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 16:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 16:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1128), (1129)

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл