МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Доктор

хавар, 2021
Эхлэх огноо: 2021.11.10 08:30
Дуусах огноо: 2022.01.10 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2022-2023 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулана

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 11-р сарын 10-ны 08:30-аас 2023 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системд байршуулна.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн докторын хөтөлбөрт магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн докторын хөтөлбөрт Эрх зүйн магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F 04210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F 02220401 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага F 04130301 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F 08210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 05210201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F 07880402 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F 07880301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл F 07880101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими F 05310201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F 06130201 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F 06130101 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F 06130401 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик F 05480101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур F 05330301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник F 07140101 Өдрийн сургалт Доктор 6 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 05120101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 05210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 05320201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик F 05410102 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик F 05330101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F 03120101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F 02220201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F 03140301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 03110101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 03140401 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F 03210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 03130101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 03140201 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 09230101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 02320201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 02180101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 02320301 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 02210101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 02230101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 02230102 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Доктор Эссэ 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Эрх зүйн тухай мэдлэг
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.13-ны 14:00 цагаас Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас ОУ-ын харилцааны үндсэн ойлголтын хүрээнд
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 13:00 цагаас Төрийн удирдлагын чиглэлээр
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2022.01.12-ны 14:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Бичгээр 2022.01.12-ны 12:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.12-ны 16:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Бичгийн шалгалт 2022.01.12-ны 11:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Амаар 2022.01.12-ны 15:00 цагаас Цахим
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.12-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Доктор Амаар 2022.01.14-ны 16:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Доктор Ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Доктор Ярилцлага 2022.01.14-ны 15:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Бичгээр 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Доктор Бичгээр 2022.01.14-ны 12:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Доктор Бичгийн шалгалт 2022.01.14-ны 11:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Тест, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Тест, ярилцлага 2022.01.14-ны 14:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.14-ны 10:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Бичгийн шалгалт 2022.01.17-ны 10:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгээр 2022.01.17-ны 12:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2022.01.17-ны 14:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Амаар 2022.01.17-ны 14:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 16:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2022.01.17-ны 16:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2022.01.17-ны 11:00 цагаас Цахим

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1128), (1129)

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл