МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Магистр

хавар, 2022
Эхлэх огноо: 2022.11.10 08:30
Дуусах огноо: 2023.02.10 23:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Бизнесийн сургууль, Японы олон улсын их сургуулийн хамтарсан Бизнесийн менежментийн 1+1 хөтөлбөрийн Япон дахь сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бизнесийн сургуулийн хамтарсан хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний 77307730 - /4118/, 88014061 дугаараас холбогдон авна уу.


2022-2023 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулана

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 11-р сарын 10-ны 08:30-аас 2023 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системд байршуулна.
 • Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3.0 (ХЗС-ийн хувьд 3.3)-оос дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн магистртын хөтөлбөрт Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 35 25000
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 31 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент Японы олон улсын их сургуулийн 1+1 хос дипломтой хамтарсан хөтөлбөр - Мэргэжлийн E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн E 03110102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага - Судалгааны E 041305 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Судалгааны E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Мэргэжлийн E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Улаанбаатар сургууль Монгол судлал - Судалгааны E 02220302 Өдрийн сургалт Магистр 6 25000
Улаанбаатар сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Улаанбаатар сургууль Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол - Судалгааны E 01140701 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Улаанбаатар сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Улаанбаатар сургууль Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Улаанбаатар сургууль Археологи - Судалгааны E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 7 25000
Улаанбаатар сургууль Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Улаанбаатар сургууль Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Улаанбаатар сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний физик - Судалгааны E 05330201 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Улаанбаатар сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны Е 04130302 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Улаанбаатар сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 04130101 Өдрийн сургалт Магистр 14 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны E 06130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны E 06130401 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны E 06180102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны E 06120102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны E 06130301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны E 07880402 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны E 07880301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны E 07180101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны E 07880101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны E 07110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи - Судалгааны E 071103 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны E 05210201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны E 05330301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны E 05330401 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны E 05410205 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны E 07140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны E 07130101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны E 06120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны E 05120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны E 05110102 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны E 07880201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биоинформатик - Судалгааны E 06180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011408 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 8 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны E 07310301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны E 05320103 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны E 08110201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны E 10150101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн E 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Е 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны E 05880101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Судалгааны E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны E 03140401 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төрийн мэдээлэл харилцаа - Судалгааны E 038802 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны E 03130101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны E 02180101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Мэргэжлийн E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Мэргэжлийн E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны E 02230102 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 4 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Судалгааны E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 2 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны E 04130302 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Судалгааны E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Судалгааны E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Судалгааны E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 4 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 04130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Судалгааны E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 1 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Мэргэжлийн E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Мэргэжлийн E 04130302 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Мэргэжлийн E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 6 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн E 04130101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 04130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 80 25000
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны E 04130302 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн Магистр Тест, ёс зүйн ярилцлага 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , Бүртгүүлэгчдийн тооноос хамаарч шалгалтын ангийг нэмж гаргана
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны Магистр Тест, ёс зүйн ярилцлага 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , Бүртгүүлэгчдийн тооноос хамаарч шалгалтын ангийг нэмж гаргана
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент Японы олон улсын их сургуулийн 1+1 хос дипломтой хамтарсан хөтөлбөр - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлгын суурь мэдлэг
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Улаанбаатар сургууль Монгол судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.12-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.12-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.12-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.12-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.12-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Түүх - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 243 тоот
Улаанбаатар сургууль Археологи - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 243 тоот
Улаанбаатар сургууль Хими - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 306 тоот
Улаанбаатар сургууль Биологи - Судалгааны Магистр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, В121 тоот
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2023.01.12-ны 15:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 131 тоот
Улаанбаатар сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2023.01.12-ны 15:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 131 тоот
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний физик - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2023.01.12-ны 15:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 131 тоот
Улаанбаатар сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны Магистр Тест 2023.01.13-ны 15:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 406 тоот
Улаанбаатар сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест болон бичиг 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 406 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биоинформатик - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны Магистр Бодлого 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бодлого 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн Магистр Бодлого 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бодлого 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.11-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.11-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.11-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 104 тоот , Кэйс шинжилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 104 тоот , Кэйс шинжилгээ
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.13-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Сэтгүүл зүйн онол, практик, хөгжлийн хандлага
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.13-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Сэтгүүл зүйн онол, практик, хөгжлийн хандлага
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 507 тоот , Дунд макро, дунд микро, эконометрикс
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн Магистр Ярилцлага 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төрийн мэдээлэл харилцаа - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот , Гадаад хэл сурах, сургах арга зүй
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны Магистр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот , Гадаад хэл сурах, сургах арга зүй
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот , Түүхийн судалгааны арга зүй, монголын түүх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест, хөтөлбөрт суралцах зорилго илтгэсэн эссэ 2023.01.13-ны 15:00 цагаас Дорнод сургууль, 208 тоот
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Тест, хөтөлбөрт суралцах зорилго илтгэсэн эссэ 2023.01.13-ны 15:00 цагаас Дорнод сургууль, 208 тоот
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны Магистр Тест, хөтөлбөрт суралцах зорилго илтгэсэн эссэ 2023.01.13-ны 15:00 цагаас Дорнод сургууль, 208 тоот

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1128), (1129)

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл