МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Доктор

хавар, 2022
Эхлэх огноо: 2022.11.10 08:30
Дуусах огноо: 2023.02.02 23:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2022-2023 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулана

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 11-р сарын 10-ны 08:30-аас 2023 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системд байршуулна.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн докторын хөтөлбөрт магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн докторын хөтөлбөрт Эрх зүйн магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F 04210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F 02220401 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага F 04130301 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Аялал жуулчлал F 10150101 Өдрийн сургалт Доктор 3 25000
Улаанбаатар сургууль Утга зохиол судлал F 02320301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Улаанбаатар сургууль Монгол судлал F 02220302 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Улаанбаатар сургууль Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Улаанбаатар сургууль Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Улаанбаатар сургууль Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F 06130201 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F 06130101 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F 06130401 Өдрийн сургалт Доктор 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F 07880402 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F 07880301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл F 07880101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи F 071103 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F 08210101 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 05210201 Өдрийн сургалт Доктор 20 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик F 05480101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур F 05330301 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник F 07140101 Өдрийн сургалт Доктор 6 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 05120101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 05210101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 05320201 Өдрийн сургалт Доктор 8 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 05320301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 05320501 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик F 05410101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик F 05330101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 03140201 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 09230101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F 03210101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 03110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F 02220201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F 03140301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 03140401 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F 03120101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 03130101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 02320202 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F 02220301 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 02320201 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 02180101 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 02320301 Өдрийн сургалт Доктор 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 02210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 02230101 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 02230102 Өдрийн сургалт Доктор 5 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 3 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх F 02220101 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи F 05110101 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Хими F 05310101 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй F 05320201 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл, уран зохиол F 02320101 Өдрийн сургалт Доктор 2 25000
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал F 01110101 Өдрийн сургалт Доктор 10 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , Бүртгүүлэгчдийн тооноос хамаарч шалгалтын ангийг нэмж гаргана
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Судалгааны дагуу 3000 үгтэй эссэ бичих, ярилцлага 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Бизнесийн удирдлагын суурь мэдлэг
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Аялал жуулчлал Доктор Ярилцлага 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Улаанбаатар сургууль Утга зохиол судлал Доктор Бичгээр 2023.01.12-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Монгол судлал Доктор Бичгээр 2023.01.12-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Түүх Доктор Бичгийн шалгалт 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 243 тоот
Улаанбаатар сургууль Хими Доктор Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2023.01.12-ны 14:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 306 тоот
Улаанбаатар сургууль Биологи Доктор Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, В121 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.13-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Бичиг болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Доктор Бичиг болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.11-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Бичгээр 2023.01.11-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Бичиг болон ярилцлага 2023.01.11-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Бодлого 2023.01.11-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.11-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Доктор Бичгээр 2023.01.13-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Сэтгүүл зүйн онол, практик, хөгжлийн хандлага
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 507 тоот , Микро, макро эдийн засаг, судалгааны чиглэлийн талаар ярилцлага аах
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Доктор Амаар 2023.01.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Доктор Амаар 2023.01.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Доктор Амаар 2023.01.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Доктор Ярилцлага 2023.01.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Тест, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Тест, ярилцлага 2023.01.13-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал Доктор Бичгээр 2023.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот , Олон улс, орон судлал
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Амаар 2023.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот , Түүхийн судалгааны арга зүй, монголын түүх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот , Уран зохиолын ерөнхий онол, судалгааны арга зүй
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот , Уран зохиолын ерөнхий онол, судалгааны арга зүй
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2023.01.16-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хими Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл, уран зохиол Доктор Тест, бичгээр, амаар 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал Доктор Тест, хөтөлбөрт суралцах зорилго илтгэсэн эссэ 2023.01.13-ны 15:00 цагаас Дорнод сургууль, 208 тоот

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1128), (1129)

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл