Бүртгэл

Next

МУИС-н нэгдсэн бүртгэлийн систем http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар явагдана. Элсэлтийн бүртгэлийн хэсэг нь дараах дарааллын дагуу системд явагдана. Үүнд: 

  Дээрх заавар тус бүрийг харгалзах бүлгээс харна уу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer