Хөтөлбөр сонгох

Parent Previous Next

Хувийн мэдээлэлтэй холбоотой бүх мэдээллүүдийг оруулсны дараа хөтөлбөр сонгох хэсэгт шилжинэ.Хөтөлбөр сонгох товч дээр дарж боломжит хөтөлбөрүүдээс сонгоно.Сонгогдсон хөтөлбөр дараах хэлбэрээр харагдана.


Хөтөлбөрт хамаарах бүртгэлийн хураамжийг төлснөөр хүсэлт амжилттай баталгаажхыг анхаарна уу. Хураамж төлөх зааврыг Бүртгэлийн хураамж хэсгээс харна уу.


Санамж:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment