Нэвтрэх

Parent Previous Next


МУИС-н нэгдсэн бүртгэлийн системд бүртгэл үүсгэсэн хэрэглэгч системд нэвтрэн элсэн суралцах боломжтой хөтөлбөрүүдэд хүсэлт гаргана.


Хэрвээ бүртгүүлэгч нууц үгээ мартсан бол мэйл хаягаараа нууц үгээ сэргээх боломжтой.Санамж:

МУИС-ийн нэгдсэн бүртгэлийн системд нэвтэрч чадахгүй асуудал гарсан тохиолдолд МУИС-ийн Мэдээллийн Технологийн Газар / 77307730-1153/ -тай холбоо барина уу.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator