МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Магистр

намар, 2018
Эхлэх огноо: 2018.07.15 08:30
Дуусах огноо: 2018.10.10 20:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2018 оны 11-р сарын 12-ны 08:30-аас 2019 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлах бөгөөд шалгалтын хувиарыг бүртгэл эхлэх үед оруулсан байгааг анхаарна уу.
 • Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3.0-аас дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн магистртын хөтөлбөрт Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /мэргэжлийн/ E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 61 25000
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /судалгааны/ E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 22 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E 04110101 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг E 04140101 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа E 04160101 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага E 04160102 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Менежмент /судалгааны/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Менежмент /мэргэжлийн/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /судалгааны/ E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжил/ E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 30 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг /судалгааны/ E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Маркетинг E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Худалдаа E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага / Бэлтгэл / ED123 Бэлтгэл Магистр 140 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Бизнесийн сургууль Менежмент E 04130201 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ E 04160103 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Санхүү E 04120101 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /судалгааны/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (болзолт) E 02220401 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага E 04130301 Бэлтгэл Магистр 10 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага /судалгааны/ E 04130301 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 12 25000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/судалгааны, мэргэжлийн/ E 04110101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Мэргэжлийн/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Мэргэжлийн/ E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Мэргэжлийн/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Менежмент/мэргэжлийн/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү/Мэргэжлийн/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Эрдэнэт сургууль Санхүү/Судалгааны/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Завхан сургууль Маркетинг E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Завхан сургууль Санхүү E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 40 25000
Завхан сургууль Аялал жуулчлалын менежмент E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бэлтгэл Магистр 20 25000
Завхан сургууль Маркетинг Бэлтгэл Магистр 10 25000
Завхан сургууль Санхүү E04120101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E 06120101 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E 07140101 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E 07140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E 07130101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E 06120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E 07130101 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи E 07880402 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл E 07880301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч E 07880403 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи E 07180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл E 07880101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл E 07110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими E 05310201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинженерчлэл E07880301 Бэлтгэл Магистр 1 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E 05420101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E 05480101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E 05330301 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E 05330401 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E 05330301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E 05330401 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E 08210101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E 07120101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E 05210201 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E 05210201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E 07120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E 06130201 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E 06130401 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага E 06120102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик E 06180101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E 06130301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл E 06180102 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E 06130201 Бэлтгэл Магистр 3 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ E 05320301 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ E 05320301 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Е 05320501 Бэлтгэл Магистр 3 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ E 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 6 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Е 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 6 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол E 01140101 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик Е 05410101 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик /судалгааны/ E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 4 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 3 25000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 2 25000
Байгалийн ухааны салбар Биологи E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биохими E 05120101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ E 05110102 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ E 07880201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент /мэргэжлийн/ E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Экологи E 05210101 Бэлтгэл Магистр 3 25000
Байгалийн ухааны салбар Физик /судалгааны/ E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал /судалгааны/ E 05880101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт E 07310101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт Е 07310301 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Е 05320601 Бэлтгэл Магистр 7 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр Е 05320103 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ E 07310301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр /судалгааны/ E 05320103 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /судалгааны/ E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн/ E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 8 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол E 01140201 Бэлтгэл Магистр 3 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими Е 05310101 Бэлтгэл Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 6 25000
Байгалийн ухааны салбар Хими E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 6 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй E 05320201 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал E 08110201 Бэлтгэл Магистр 2 25000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ E 08110201 Өдрийн сургалт Магистр 8 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Е 09230101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Е 03140201 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг E 03110101 Бэлтгэл Магистр 4 25000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй E03110201 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Е 03210101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи E 03140301 Бэлтгэл Магистр 3 25000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал E 03130101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Е 03120101 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 50 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл E 02320202 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга E 02310101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс орон судлал E 02220301 Бэлтгэл Магистр 25 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 25 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Е 01140901 Бэлтгэл Магистр 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 20 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал E 02180101 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 10 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал E 02180101 Бэлтгэл Магистр 3 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх E 02220101 Бэлтгэл Магистр 5 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E 02230102 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал E 02210101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Е 02230101 Бэлтгэл Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E 02230102 Өдрийн сургалт Магистр 15 25000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /мэргэжлийн/ Магистр Эрх зүйн сорилго тест 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /судалгааны/ Магистр Эрх зүйн сорилго тест 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Маркетинг Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Худалдаа Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Менежмент /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Менежмент /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжил/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Санхүү Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Санхүү Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Маркетинг /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Маркетинг Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Худалдаа Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага / Бэлтгэл / Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Менежмент Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Санхүү Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 122, 206, 306 тоот өрөөнүүдэд шалгалт авна
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (болзолт) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага /судалгааны/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/судалгааны, мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Менежмент/мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү/Мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү/Судалгааны/ Магистр Мэргэжил, Англи хэл 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг Магистр Эдийн засгийн онол 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 201 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү Магистр Эдийн засгийн онол 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 201 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Эдийн засгийн онол 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 201 тоот ,
Завхан сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Магистр Эдийн засгийн онол 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 201 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Магистр Бизнесийн математик 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 203 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг Магистр Бизнесийн математик 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 203 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү Магистр Бизнесийн математик 2018.09.12-ны 16:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 203 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 09:30 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 217 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 119 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Эссэ бичиг, код бичих 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.11-ны 14:20 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 503 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 103 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 103 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 103 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 103 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 103 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 103 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент /мэргэжлийн/ Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.09.12-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.09.12-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.09.12-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.09.12-ны 14:20 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.09.14-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.09.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Физик химийн лаборатори, 225 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.12-ны 12:40 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.12-ны 12:40 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.12-ны 12:40 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.12-ны 12:40 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Теле студи, 239 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ Магистр Микроэкономикс, макроэкономиксийн үндэс 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Магистр Микроэкономикс, макроэкономиксийн үндэс 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.09.13-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лаборатори, 501 тоот , Шалгалтын сэдэв: Хүн ам ба хөгжлийн үндсэн асуудал.
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ Магистр Бичгийн шалгалт 2018.09.13-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 222 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 222 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Магистр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 222 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2018.09.13-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 222 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, анги, 236 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Магистр Мэргэжил 2018.09.13-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, анги, 236 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2018.09.13-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал Магистр Ярилцлага 2018.09.12-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, анги, 236 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ Магистр Мэрггэжил /гадаад хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний орчуулга/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс орон судлал Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ Магистр Мэргэжил /олон улс орон судлал/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 438 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 440 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 440 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол Магистр Мэргэжил /гадаад хэлний боловсрол/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 440 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 328 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Магистр Мэргэжил /хэл шинжлэл/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 328 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Магистр Мэргэжил /утга зохиол, урлаг судлал/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Магистр Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 329 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Магистр Мэргэжил /түүхийн тэнхим/ 2018.09.14-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 329 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Магистр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2018.09.14-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1127), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль, Сургалтын алба

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл