МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилтийн бүртгэлийн тухай

Гадаад дотоодын их, дээд сургуулиас Монгол Улсын Их Сургуульд, мөн МУИС-ийн бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд суралцагчид хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах хүсэлт гаргах, тухайн шилжилтийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг авахад зориулагдсан хэсэг юм.

Шилжилтийн журам

Суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам

Дэлгэрэнгүй

Шилжилтийн эхлэх болон дуусах хугацаа