МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Журмууд

МУИС-ийн бүртгэл болон шилжилтийн журмууд

done_all

Шилжилтийн журам

Монгол Улсын Их Сургуулийн суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам

Дэлгэрэнгүй
done_all

Бакалавр орой, эчнээ журам

Монгол Улсын Их Сургуулийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам

Дэлгэрэнгүй
done_all

Магистр, докторын журам

Монгол Улсын Их Сургуулийн магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам

Дэлгэрэнгүй