МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

МУИС
Бүртгэлийн нэгдсэн систем

Энэхүү систем нь Монгол Улсын Их Сургуулийн бакалаврын орой, эчнээ, магисрт, докторын хөтөлбөрт элсэн суралцах хүсэлт гаргах, Гадаад дотоодын их, дээд сургуулиас Монгол Улсын Их Сургуульд, мөн МУИС-ийн бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд суралцагчид хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах хүсэлт гаргах, тухайн элсэлт, шилжилтийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг авахад зориулагдсан.

МУИС-ийн нэгдсэн бүртгэл

Бүртгэлийн системд регистрийн дугаар, цахим шуудан ашиглан хэрэглэгчийн нэг бүртгэл үүсгэх ба тухайн бүртгэлээ ашиглан МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ, магистр, докторын элсэлтийн бүртгэл болон шилжилтийн бүртгэлүүдэд хүсэлт гаргах боломжтой.

Онлайн төлбөрийн систем

Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн хураамжаа онлайн төлбөрийн систем ашиглан хурдан шуурхай төлөх боломжтой.

  • payment Онлайн карт Хаан болон Голомт банкны онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй карт ашиглан бүртгэлийн хураамж төлөх
  • payment Paybill үйлчилгээ Бүртгэлийн хураамжийг МУИС-ийн өгөгдсөн данс руу зааврын дагуу шилжүүлэх

Ухаалаг төхөөрөмжийг ашиглах боломж

Компьютер, таблет, гар утас гэх мэт ухаалаг төхөөрөмжүүдээс хандан бүртгэлийн нэгдсэн системийг бүрэн ашиглах боломжтой.

Элсэлтийн бүртгэл болон шилжих хүсэлт гаргах хугацаа

Бүртгэл
Шилжилт