МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Доктор)

хавар, 2023
Эхлэх огноо: 2023.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2024.01.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хаврын улирлын шилжилтийн шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжих суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).
 • Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтыг бүртгэл дууссаны дараа 7 хоногт багтаан зохион байгуулна. Шалгалт авах огноо, байр, цагийг "ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F 042101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 041301 Өдрийн сургалт Доктор 5 193300
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 053203 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Математик F 054101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 051101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 051201 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 052101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 053204 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 053207 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал F 053210 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Физик F 053301 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Байгалийн ухааны салбар Хими F 053101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 011101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F 022202 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F 031404 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 031406 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 031301 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F 032101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 031402 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 092301 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 031101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 022101 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 022301 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 022302 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 022201 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 023202 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 028801 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 023204 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал F 022203 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 023203 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал F 011101 Өдрийн сургалт Доктор 3 112500
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх F 022201 Өдрийн сургалт Доктор 3 112500
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал F 023204 Өдрийн сургалт Доктор 3 112500
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи F 051101 Өдрийн сургалт Доктор 3 112500
Ховд аймаг дахь сургууль Хими F 053101 Өдрийн сургалт Доктор 3 112500
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй F 053203 Өдрийн сургалт Доктор 3 112500
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал F 011101 Өдрийн сургалт Доктор 3 208100
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага F 04130101 Өдрийн сургалт Доктор 3 208100
Инженер, технологийн сургууль Ой судлал F 082103 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 052102 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи F 071103 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл F 078804 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл F 078801 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн технологи F 071313 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик F 054102 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл F 071401 Өдрийн сургалт Доктор 3 193300
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F 031202 Өдрийн сургалт Доктор 5 193300
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал F 031201 Өдрийн сургалт Доктор 5 193300
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага F 041305 Өдрийн сургалт Доктор 5 193300
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Бичиг болон ярилцлага 2024.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Ярилцлага 2024.01.19-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Шашин судлалын орчин үеийн онол 2024.01.22-ны 00:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,

Шилжилт хариуцсан нэгж: СХЧББГ-ын бүртгэл, дүн шинжилгээний төв

 • Багш оюутны хөгжлийн төв 2 давхарт 215 тоот
 • 75754400, 77307730 -(1126), (1127)
Завхан сургууль
 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл