МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Магистр

хавар, 2023
Эхлэх огноо: 2023.11.15 08:30
Дуусах огноо: 2024.02.02 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Бизнесийн сургууль, Японы олон улсын их сургуулийн хамтарсан Бизнесийн менежментийн 1+1 хөтөлбөрийн Япон дахь сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бизнесийн сургуулийн хамтарсан хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний 77307730 - /4118/, 88014061 дугаараас холбогдон авна уу.


2023-2024 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулана

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2023 оны 11-р сарын 15-ны 08:30-аас 2024 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системд байршуулна.
 • Бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3.0 (ХЗС-ийн хувьд 3.3)-оос дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүй элсэх боломжтой.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн магистрын хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн магистртын хөтөлбөрт Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Магистрын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны E 042101 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн E 042101 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 041601 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 041601 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Бизнесийн сургууль Менежмент - Судалгааны E 041303 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Менежмент - Мэргэжлийн E 041303 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 041304 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Менежмент Японы олон улсын их сургуулийн 1+1 хос дипломтой хамтарсан хөтөлбөр - Мэргэжлийн E 041303 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E 041101 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 041101 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны E 041603 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн E 041603 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 041201 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 041201 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны E 041602 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн E 041602 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 041101 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 041201 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн E 011412 Өдрийн сургалт Магистр 8 30000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны E 011412 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны E 053203 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны E 073101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 073101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны E 073107 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны E 073103 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал - Судалгааны E 053208 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн E 053208 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны E 101501 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал, агрохими - Судалгааны E 081112 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн E 053207 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны E 053207 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Ашигт малтмалын эрэл хайгуул - Судалгааны E 053209 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Ашигт малтмалын эрэл хайгуул - Мэргэжлийн E 053209 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Судалгааны E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн E 054101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны E 054101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011410 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны E 053301 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны E 011410 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны E 053304 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011406 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны E 053101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны E 011406 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Ус судлал - Судалгааны E 053211 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал - Судалгааны E 053210 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011408 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны E 051101 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны E 051201 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны E 053302 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны E 052101 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны E 051202 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал - Мэргэжлийн E 052201 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Биоинформатик - Судалгааны E 058801 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны E 022202 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн E 031404 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны E 031404 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны E 031406 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны E 031301 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны E 031402 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн E 031402 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны E 092301 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн E 092301 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Судалгааны E 038804 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн E 038804 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны E 032101 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн E 032101 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны E 031101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Мэргэжлийн E 031101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Нийгмийн ухааны салбар Жендэр судлал - Мэргэжлийн E 031405 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Жендэр судлал - Судалгааны E 031405 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны E 023101 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн E 023101 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал - Мэргэжлийн E 022203 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал - Судалгааны E 022203 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны E 022201 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны E 028801 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны E 022301 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны E 022101 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны E 022302 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн E 011436 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны E 011436 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Судалгааны E 051101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Мэргэжлийн E 051101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Судалгааны E 053101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Мэргэжлийн E 053101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Судалгааны E 053203 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Мэргэжлийн E 053203 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Судалгааны E 053301 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Мэргэжлийн E 053301 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Судалгааны E 052101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Мэргэжлийн E 052101 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Судалгааны E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Судалгааны E 022201 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Мэргэжлийн E 022201 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Судалгааны E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Судалгааны E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Мэргэжлийн E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 50 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 50 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Судалгааны E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Мэргэжлийн E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 35 30000
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Мэргэжлийн E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Судалгааны E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи - Судалгааны E 071103 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн инженерчлэл - Судалгааны E 071312 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны E 078804 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл - Судалгааны E 078801 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Инженер, технологийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны E 071101 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны E 071313 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Инженер, технологийн сургууль Материал судлал, инженерчлэл - Судалгааны E 072201 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны E 052102 Өдрийн сургалт Магистр 20 30000
Инженер, технологийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны E 071301 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй - Судалгааны E 082101 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй - Мэргэжлийн E 082101 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Статистик - Судалгааны E 054201 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 054102 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Эрсдэлийн шинжлэл - Судалгааны E 058803 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны E 061205 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын ухаан - Судалгааны E 061301 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны E 068801 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны E 061303 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны E 061304 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Программ хангамж - Судалгааны E 061302 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Өгөгдлийн ухаан - Судалгааны E 061204 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын сүлжээ - Судалгааны E 061201 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл - Судалгааны E 071401 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны E 031202 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 031202 Өдрийн сургалт Магистр 30 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн E 038801 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (Тайван 1+1) - Мэргэжлийн E 031202 Өдрийн сургалт Магистр 5 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага - Судалгааны E 041305 Өдрийн сургалт Магистр 25 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал - Мэргэжлийн E 031201 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал - Судалгааны E031201 Өдрийн сургалт Магистр 10 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төрийн мэдээлэл харилцаа - Судалгааны E 038802 Өдрийн сургалт Магистр 15 30000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны Магистр Тест, ёс зүйн ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Улаанбаатар сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн заал, 200 тоот , Кино үйлдвэрийн баруун хойно байрлах байр
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн Магистр Тест, ёс зүйн ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Улаанбаатар сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн заал, 200 тоот , Кино үйлдвэрийн баруун хойно байрлах байр
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент Японы олон улсын их сургуулийн 1+1 хос дипломтой хамтарсан хөтөлбөр - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.29-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 116 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.29-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 116 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.29-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 116 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.29-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 116 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал, агрохими - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Ашигт малтмалын эрэл хайгуул - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Ашигт малтмалын эрэл хайгуул - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Ус судлал - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт. 2024.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт. 2024.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биоинформатик - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн Магистр Ярилцлага 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2024.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны Магистр Цахим 2024.01.18-ны 10:00 цагаас Цахим хэлбэрээр холбогдож бичгээр авна.
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн Магистр Цахим 2024.01.18-ны 10:00 цагаас Цахим хэлбэрээр холбогдож бичгээр авна.
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2024.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Жендэр судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 220 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Жендэр судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 220 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2024.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2024.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт. 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр 304 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт. 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр 304 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 2 байр 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 2 байр 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 2 байр 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 218 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 218 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 218 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт.. 2024.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 412 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт.. 2024.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 412 тоот ,
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.30-ны 10:00 цагаас Дорнод сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 107 тоот ,
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.30-ны 10:00 цагаас Дорнод сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 107 тоот ,
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.30-ны 10:00 цагаас Дорнод сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 107 тоот ,
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.30-ны 10:00 цагаас Дорнод сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 107 тоот ,
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.30-ны 10:00 цагаас Дорнод сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 107 тоот ,
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.30-ны 10:00 цагаас Дорнод сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 107 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Материал судлал, инженерчлэл - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Статистик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 109 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 109 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Эрсдэлийн шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 109 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Программ хангамж - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Өгөгдлийн ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын сүлжээ - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 7, Лекцийн танхим, 209 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 7, Лекцийн танхим, 209 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа (Тайван 1+1) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага - Судалгааны Магистр Бичгээр болон ярилцлага 2024.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2024.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 202 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2024.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 202 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төрийн мэдээлэл харилцаа - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2024.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 202 тоот ,

Оюутны хөгжлийн бодлогын газар

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Багш, оюутны хөгжлийн төв 306 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123)

Дорнод сургууль, Сургалтын алба

 • Дорнод аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70584667

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

Ховд сургууль, Сургалтын алба

 • Ховд аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 77006901, 70432500
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл