МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Доктор

хавар, 2023
Эхлэх огноо: 2023.11.15 08:30
Дуусах огноо: 2024.01.10 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулана

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • МУИС-ийн Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл 2023 оны 11-р сарын 15-ны 08:30-аас 2024 оны 01-р сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн шалгалтын хуваарийг бүртгэлийн системд байршуулна.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • МУИС-ийн докторын хөтөлбөрт магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлэх бөгөөд элсэлтийн журмын 4.1.-д заасны дагуу Судалгааны магистр зэрэгтэй бүртгүүлэгчийг элсүүлнэ.
 • ХЗС-ийн докторын хөтөлбөрт Эрх зүйн магистрын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Өмнө нь бүртгүүлж байсан бүртгүүлэгч нэвтрэх хэсгээр нэвтэрч, хөтөлбөрөө сонгож, хураамжийг дахин төлнө.
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бакалаврын диплом, хавсралт мөн магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй F 042101 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F 041301 Өдрийн сургалт Доктор 20 30000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F 053203 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F 053204 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F 053207 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Математик F 054101 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Физик F 053301 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Хими F 053101 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал F 053210 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F 051101 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F 051201 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F 052101 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F 022202 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F 031404 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F 031406 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F 031301 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F 031402 Өдрийн сургалт Доктор 3 30000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F 092301 Өдрийн сургалт Доктор 3 30000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F 032101 Өдрийн сургалт Доктор 15 30000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F 031101 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F 011101 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F 023203 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал F 022203 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F 023202 Өдрийн сургалт Доктор 20 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F 022201 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F 028801 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F 023204 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F 022301 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F 022101 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F 022302 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Баруун бүсийн сургууль Боловсрол судлал F 011101 Өдрийн сургалт Доктор 2 30000
Баруун бүсийн сургууль Түүх F 022201 Өдрийн сургалт Доктор 2 30000
Баруун бүсийн сургууль Утга зохиол судлал F 023204 Өдрийн сургалт Доктор 2 30000
Баруун бүсийн сургууль Биологи F 051101 Өдрийн сургалт Доктор 2 30000
Баруун бүсийн сургууль Хими F 053101 Өдрийн сургалт Доктор 2 30000
Баруун бүсийн сургууль Газарзүй F 053203 Өдрийн сургалт Доктор 2 30000
Зүүн бүсийн сургууль Боловсрол судлал F 011101 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи F 071103 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл F 078804 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл F 078801 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн технологи F 071313 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Инженер, технологийн сургууль Ой судлал F 082103 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F 052102 Өдрийн сургалт Доктор 10 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик F 054102 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын ухаан F 061301 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн технологи F 061304 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Программ хангамж F 061302 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл F 071401 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F 031202 Өдрийн сургалт Доктор 20 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага F 041305 Өдрийн сургалт Доктор 20 30000
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал F 031201 Өдрийн сургалт Доктор 5 30000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Улаанбаатар сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 331 тоот , Кино үйлдвэрийн баруун хойно байрлах байр
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага Доктор Судалгааны дагуу 3000 үгтэй эссэ бичих, ярилцлага 2024.01.12-ны 16:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 314 тоот
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Доктор Бичгээр 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 128 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Доктор Бичгийн шалгалт 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Доктор Бичгээр болон ярилцлага 2024.01.15-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал Доктор Бичгийн шалгалт. 2024.01.15-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Доктор Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Доктор Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Доктор Тест, ярилцлага 2024.01.15-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 314 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Доктор Ярилцлага 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Доктор Ярилцлага 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Доктор Ярилцлага 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2024.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Доктор Цахим 2024.01.18-ны 10:00 цагаас Цахим хэлбэрээр холбогдож бичгээр авна.
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Доктор Бичгээр 2024.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл Доктор Бичгийн шалгалт 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал Доктор Бичгээр 2024.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл Доктор Бичгийн шалгалт. 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр 304 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Доктор Ярилцлага 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 4 байр, 439 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Доктор Тест болон бичгээр 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 218 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Доктор Тест болон бичгээр 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 218 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан Доктор Тест болон бичгээр 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 218 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Аман болон бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 133 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Ой судлал Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Бичгийн шалгалт 2024.01.16-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 108 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын ухаан Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Программ хангамж Доктор Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2024.01.16-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.16-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 7, Лекцийн танхим, 209 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Доктор Бичиг болон ярилцлага 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага Доктор Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал Доктор Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2024.01.17-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 202 тоот ,

Оюутны хөгжлийн бодлогын газар

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Багш, оюутны хөгжлийн төв 306 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123)

Дорнод сургууль, Сургалтын алба

 • Дорнод аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70584667

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

Ховд сургууль, Сургалтын алба

 • Ховд аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 77006901, 70432500

description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл