МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Бакалавр өдөр (Бакалаврын зэрэгтэй иргэн)

намар, 2020
Эхлэх огноо: 2020.05.01 09:00
Дуусах огноо: 2020.06.01 12:00
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр https://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • Бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсүүлэх бүртгэл 2022 оны 05-р сарын 01-ний өдрийн 09:00 цагт нээж, 06-р сарын 02-ны өдрийн 12:00 хүртэл явагдана.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, Хөтөлбөр сонгох хэсгээс элсэхийг хүссэн хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжаа төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэлийн хураамжаа онлайнаар төлөөгүй бүртгүүлэгч шалгалтанд орох боломжгүй.
 • Элсэлтийн хяналтын тооноос давсан бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн тохиолдолд элсэлтийн шалгалтыг журамд заасны дагуу 2022 оны 06-р сарын 15-ны дотор зохион байгуулна.
 • Элсэх эрхээ баталгаажуулахдаа ерөнхий суурийн 1 багц цагийн төлбөрийг төлж баталгаажуулна. Тус төлбөрийг суралцагчийн сургалтын төлбөрт тооцно. Элсэх эрхээ цуцлах тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгохгүй.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө "2021 онд бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам"-тай танилцах үүрэгтэй.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт ЭЕШ-гүй элсэх тохиолдолд заавал өмнө нь бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх шаардлагатай.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
 • Өмнө эзэмшсэн бакалаврын боловсролын диплом, хавсралтын хамт (гадаад хэл дээр бол Монгол хэлээр орчуулан нотариатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
 • Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамж төлнө (Голомт банк, Хаан банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн банкны салбарт очиж гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд гүйлгээний утга дээр Регистрийн дугаар болон холбогдох мэдээллээ оруулж шилжүүлэх ёстойг анхаарна уу)
Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын хуваарийг бүртгэл хаасны дараа гаргана.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй D 042101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент D 041304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Бизнесийн сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/хятад хэл/ D023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Даатгал D041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Менежмент D041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Маркетинг D041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Санхүү D041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Банк D041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга /япон хэл/ D023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Завхан сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Завхан сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Завхан сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Завхан сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Завхан сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими D 053102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сүлжээний технологи D 061903 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Уур амьсгал судлал D 053209 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер D 071204 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт D 053210 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) D 053211 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031403 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Орос) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Герман) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Япон) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Англи хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Хятад хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Япон хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Япон) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Араб) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Турк) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Турк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Польш) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Франц) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Чех) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Франц) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Араб) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 9000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) Бакалавр Шалгалтгүй 2020.08.10-ны 09:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 108 тоот

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Элсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1128), (1129)

Эрдэнэт сургууль, Сургалтын алба

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль, Сургалтын алба

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл